Homeopathie: een krachtige prikkel tot zelfherstel

Klassieke homeopathie is een alternatieve geneeswijze. Het is een goede aanvulling op de reguliere geneeswijze.

Het woord homeopathie komt vanuit het Grieks. Het is samengesteld uit 2 woorden die letterlijk “soortgelijk lijden” betekenen. Dit is een belangrijk grondbeginsel van de homeopathie: de wet van de gelijksoortigheid. Het principe van deze wet gaat er van uit dat als een stof in hoge dosering schade kan veroorzaken bij een gezond iemand, het ook het vermogen heeft om dezelfde kwaal bij een ziek persoon met kleine doseringen te herstellen. Dit doet het door de eigen natuurlijke energie van het lichaam te stimuleren waardoor het lichaam zichzelf heelt.

Bij de term klassieke homeopathie denk je misschien aan iets ouderwets, aan iets wat niet meer van deze tijd is. Klassiek betekend: evenwichtig, van blijvende waarde, voorbeeldig. Het was de Duitse arts Samuel Hahnemann (1755-1843) die dit principe heeft uitgewerkt tot een allesomvattende heelkunst.

Een belangrijk onderscheid in de klassieke homeopathie is die tussen acute en chronische klachten:

Acute klachten komen snel opzetten en zijn heftig. Homeopathische middelen voorgeschreven op acute klachten werken snel. Acute klachten kunnen op zichzelf staan (bijv. een hersenschudding na een val op het hoofd), maar kunnen ook een chronische achtergrond hebben (bijv. jichtaanvallen).

Chronische klachten hebben een langzamere ontwikkeling en komen vaak voort uit een erfelijke aanleg die door factoren van buitenaf zijn getriggerd.
De echte kunst van de klassieke homeopathie is het behandelen van chronische klachten wat in de praktijk lastig is en veel tijd kan kosten. Ik werk zelf volgens de Predictive Homeopathie die de theorie van Hahnemann en de reguliere wetenschap met elkaar verbind.

Welke klachten kun je behandelen met klassieke homeopathie?

In principe is elke klacht te behandelen met homeopathie, maar afhankelijk van de diepte van de klacht is lichte verbetering tot herstel mogelijk. Juist omdat je niet primair de klachten behandelt, maar iemands eigen afweer versterkt op lichamelijk, emotioneel en mentaal vlak is er veel mogelijkheid om te herstellen.
Waarom de naam klassieke homeopathie? Klassieke homeopathie wil zeggen dat je 1 middel geeft om iemands algehele weerstand te verhogen (om zo de klachten te verminderen en helen).

Ziek zijn 

Ziekte wordt in de homeopathie beschouwd als een disbalans in een persoon als geheel. Fysieke klachten en mentaal emotionele klachten hangen met elkaar samen. Het lichaam vertelt door middel van symptomen dat er iets aan de hand is. Het is de taak van de homeopaat om samen met jou te kijken naar de oorzaak, de bestaansgrond van je klachten en hoe de klachten zich bij jou uiten, om daar weer verandering in aan te brengen. Symptomen worden dus niet onderdrukt of bestreden, maar als aanknopingspunt gebruikt. Je lichaam geeft je die signalen niet voor niets.

Gezondheid 

Gezondheid wordt in de homeopathie beschouwd als het vrij zijn van blokkades die het welbevinden in de weg staan. In de meest ideale situatie heb je dan geen klachten meer. Het wil niet altijd zeggen dat je geen enkele klacht hebt. De wijze waarop je je klacht ervaart kan ervoor zorgen dat je je ondanks een klacht of ziekte wel vrij en gezond kan voelen.

Maatwerk 

Klassieke homeopathie is maatwerk omdat ieder mens uniek is en dus ook ziekte of disbalans zich bij ieder mens op een individuele manier laat zien. In de behandeling wordt gekeken naar wie je bent en hoe de klachten zich bij jou uiten. De klassiek homeopaat gaat op zoek naar het geneesmiddel dat past bij jouw situatie en klachten. Je eigen ervaring telt! niet de theorie, alleen jij kunt ervaren of je echt verder geholpen bent.

Resultaat van de behandeling 

Mensen reageren verschillend op de behandeling. In een acute situatie kan iemand binnen enkele minuten  reageren op een homeopathisch middel. Ook kinderen reageren in de regel vlot op een passend middel. Bij volwassenen hangt de reactie af van verschillende factoren, zoals de lengte van het bestaan van de klacht, de diepte van de klacht, iemands reactiekracht en ook of er veel onderdrukkende medicatie is gebruikt of wordt gebruikt. Reguliere medicatie kan gebruikt worden in combinatie met homeopathische medicatie. 

Wanneer de homeopaat het passende middel voorschrijft dan zul je merken dat:

  • De klachten verdwijnen of verminderen;
  • De algehele weerstand stijgt waardoor je minder snel ziek wordt of sneller herstelt;
  • Je meer energie hebt en houdt;
  • Je voelt je lichamelijk en mentaal sterker en stabieler

Moet je erin geloven?

Nee, dat is niet nodig. Ervaar zelf wat de behandeling met je doet  Klassieke homeopathie heeft een wetenschappelijke grondslag. Er wordt gebruik gemaakt van middelen waarvan exact bekend is welke gezondheidsklachten ze kunnen oproepen en helen doordat er testen zijn gedaan met deze middelen op gezonde mensen en de effecten heel precies zijn genoteerd. Homeopathie wordt ook gebruikt bij kleine kinderen, baby’s of bij dieren.