Over Mij: Margie van Mierlo Theunissen

Mijn naam is Margie Van Mierlo Theunissen, ik ben getrouwd en heb 2 volwassen zonen. Ik heb sinds 1999 een praktijk voor klassieke homeopathie in Strampoy (gemeente Weert). Na de middelbare school heb ik de in-service opleiding voor verpleegkunde gedaan in het St. Jansgasthuis Weert waar ik tot 2000 heb gewerkt op de afdeling Intensive care en recovery.

Als verpleegkundige groeide mijn belangstelling voor datgene wat niet wetenschappelijk te verklaren is. “hoe meer wij weten, hoe meer wij erachter komen wat wij niet weten” waar we geen verklaring voor hebben .Hoe kan iemand overleven waarbij de bloeduitslagen niet meer met het leven verenigbaar zijn? Hoe is het mogelijk dat een gezond persoon, die geen klachten ervaart, bij een routineonderzoek de diagnose kanker krijgt ( shock?) binnen 1 week sterft? Wat is die “levensenergie” die bepaalt of we ziek worden, overleven of overlijden? In 1993 ben ik gestart met de 5 jarige opleiding aan de hoge school voor natuurgeneeskunde te Arnhem (HVNA) met daarna 1 jaar specialisatie in de klassieke homeopathie. In de klassieke homeopathie vond ik de kracht van het “zelfherstellend vermogen” van de mens. Mijn kracht zit in de mens als totaliteit te helpen en niet alleen ziekte te bestrijden. Toename van de levensenergie en verbetering van de klachten staan bij mij centraal.

Ik werk nog steeds een aantal uren als verpleegkundige in de thuiszorg. Ik zie homeopathie  als een goede aanvulling van het medische. We kunnen niet zonder elkaar, zouden meer bruggen kunnen slaan, het algemeen welbevinden van de cliënt staat voorop waarbij ik keuzevrijheid belangrijk vind. Jij bepaalt zelf welke geneeswijze het beste bij je past.

In de homeopathie heb ik een uitbreiding gedaan in de ziekteclassificatie  binnen de stichting Hahnemann homeopathie. Daarbij werd duidelijk dat je eigen IK ( jezelf zijn) belangrijk is en ook gevormd wordt door omstandigheden, je gezin van herkomst. In 2007 heb ik de opleiding “leren over leven” (contextuele hulpverlening en therapie) gedaan, 2 jaar in Utrecht en 2 jaar in Antwerpen. Je staat beter in het leven als je de complexiteit en gebeurtenissen in je leven beter leert begrijpen. In 2016 kwam ik in aanmerking met Predictive Homeopathie, dat opgericht is door dr. Vijayakar uit India om meer resultaten en inzicht  in de behandeling te krijgen. Ik werk nu vooral op deze manier.

Homeopathie is een complexe geneeswijze omdat je rekening houdt met alle factoren die het unieke Zelf van jouw zichtbaar maakt. Daarbij is het kunst het juiste middel voor te schrijven om dit unieke te ondersteunen.

Neem contact op met Margie